- Din pålitliga städpartner -

Om oss

Städ och fastighetsservice

Pålitlig städfirma för dig i Malmö och Lund

Hur mycket man än anstränger sig är det svårt att nå upp till samma kvalité som en professionell och erfaren städfirma klarar.

Rexagon är en lokal städfirma med många års erfarenhet och ett brett utbud av tjänster för städ- och fastighetsservice. Genom rutin och kompetens vet våra städare hur man når upp till de allra högsta kraven oavsett omfattning eller komplexitet. Vi vet hur en kontorsstädning utförs effektivt och kvalitetssäkert liksom vad som krävs för en riktigt effektfull fasadtvätt. Med omsorgsfullt vald personal och regelbundna kvalitetskontroller är vi säkra på att vi håller den höga kvalitet du förväntar dig och kan motsvara alla de krav du räknar med.

Vi finns här för dig i Malmö och Lund som söker efter en pålitlig städfirma som står för sitt ord och arbetar hårt för att uppfylla samtliga löften.

Detta är Rexagon

En trygg och kunnig samarbetspartner

Idag är det inga problem att hitta en städfirma i Malmö eller Lund, men det gäller att hitta rätt företag på marknaden för att kunna känna sig säker på att få rätt hjälp när man behöver den. För oss är det oerhört viktigt att du känner dig trygg med oss och vårt samarbete. Vi värnar om nära relationer mellan oss och våra kunder liksom håller oss lyhörda allas önskemål och krav.

Våra löften till dig som kund hos oss
 • All personal är erfaren och utbildad för arbetet de utför
 • Prisvärda tjänster
 • Nöjd-kund-garanti
 • Vi har alla försäkringar och garantier som krävs för vår verksamhet
 • Alla uppdrag anpassas lyhört för varje unik kund
 • Regelbundna kvalitetskontroller
 • Ett oavbrutet miljötänk och välutvecklade system för optimal verkan med minimal påverkan på vår miljö.

Kvalité och miljö

Vi vet hur mycket alla våra kunder betyder för vår verksamhet och arbetar alltid med mål att skapa långsiktiga relationer liksom samarbeten som fortlöper långt in i framtiden. Det är med dina behov och personliga önskemål som vi formar alla våra städupplägg och samtliga medarbetare arbetar hårt för att oavbrutet leverera den allra bästa kvaliteten i allt som utförs. För att sedan försäkra oss om att alla förväntningar tillgodoses genomförs regelbundna kvalitetskontroller och vi jobbar ständigt för förbättring av våra rutiner och arbetssätt.

I vår verksamhet arbetar vi även efter en tydlig miljöpolicy i syfte att städa med minimal klimatpåverkan. Vi försöker aktivt minimera användandet av alla kemiska produkter, återvinner städmaterial så långt det är möjligt och utvecklar både system och rutiner som hjälper oss uppnå en fullgod verkan samtidigt som vi värnar om miljön.

Ett självklart val av städfirma i Malmö och Lund

Vill du ta del av ett offertförslag, har du några frågor du vill få besvarade eller bara diskutera olika lösningar? Kontakta oss direkt så reder vi ut alla eventuella frågetecken. Fyll i namn och uppgifter i vårt kontaktformulär så återkommer någon av våra medarbetare inom kort för att diskutera behov och lämpliga upplägg mer i detalj. Med tillräckligt omfattandeinformation får vi det enklare att tillgodose samtliga behov och lämna en mer exakt prisuppgift på arbetet.

Våra policys

Vår miljöpolicy är att

 • Minimera användandet av kemtekniska produkter
 • Dosera rätt
 • Förhindra onödig överförbrukning
 • Utbilda och informera våra medarbetare gällande dosering
  och användning av kemtekniska produkter
 • Utveckla rutiner och skapa system för att uppnå en optimal verkan och samtidigt värna om miljön

Vår kvalitetspolicy är att

 • Upprätthålla en god teknisk kvalité
 • Kvalitetssäkra gentemot kund genom regelbundna kvalitetskontroller
 • Ge våra kunder förslag till förbättringar
 • Redogöra till kund vilka åtgärder vi vidtar för att ständigt utveckla och förbättra vår kvalitet

Vår personalpolicy 

 • Vi vet att alla medarbetare är de viktigaste resurserna och vår största källa till förnyelse och utveckling på marknaden.
 • Vi entusiasmerar, motiverar, utvecklar och stödjer våra medarbetares individuella resurser för att tillsammans uppnå lönsamhet och förverkliga affärsidén samt att skapa en positiv arbetsmiljö.
 • Vi vet att en medveten medarbetarpolitik länkad till Rexagon’s verksamhet skapar affärsutveckling, ger varaktiga vinster och förstärker konkurrensfördelarna.